TS Online VN - Cộng đồng TS Việt

TS Online VN - Cộng đồng TS Việt (http://diendan.tsonlinevn.com/index.php)
-   Hướng dẫn cơ bản (http://diendan.tsonlinevn.com/forumdisplay.php?f=58)
-   -   Hướng dẫn cách mở tiền trang khi bị gà che (http://diendan.tsonlinevn.com/showthread.php?t=1455)

dolaband 24-05-2011 08:14 AM

Hướng dẫn cách mở tiền trang khi bị gà che
 
B1: Down file đính kèm,giải nén ra và chạy file WPE PRO và mở alogin lên. .
http://cB2.upanh.com/22.776.29786641.udU0/1.jpg[/IMG]"]http://cB2.upanh.com/22.776.29786641.udU0/1.jpg
B2: Kích vào target rồi tìm alogin.Open
http://cB8.upanh.com/22.776.29786677.7Zo0/2.jpg[/IMG]"]http://cB8.upanh.com/22.776.29786677.7Zo0/2.jpg
B3: click vào load filter rồi tìm đến folder WPE chọn open_bank
http://cB4.upanh.com/22.776.29786713.oay0/3.jpg[/IMG]"]http://cB4.upanh.com/22.776.29786713.oay0/3.jpg
B4: check vào filter open_bank rồi ấn ON
http://cB9.upanh.com/22.776.29786718.J7U0/4.jpg[/IMG]"]http://cB9.upanh.com/22.776.29786718.J7U0/4.jpg

B5: Vào alogin gõ "ob" ra kênh chung thì tiền trang sẽ tự mở(Nhớ đừng gần chủ tiền trang)
http://cB1.upanh.com/22.776.29786730.0Q20/5.jpg[/IMG]"]http://cB1.upanh.com/22.776.29786730.0Q20/5.jpg


*Note
Làm cái này để tránh tình trạng sv có những thằng thiếu văn minh và thích được người khác chưỡi vào mặt.
Áp dụng cho bảng TSTW

gl-darkness 26-05-2011 07:41 PM

giạo nay đâu có ai che nữa :D

LilYoYo 26-05-2011 08:00 PM

>"< mấy cái thằng thừa hơi rất là hay kiểu này nhá

tri271 30-05-2011 10:06 PM

tks bác:D :|


Xin thông báo, bây giờ là 08:40 PM