Cộng đồng Tsonline Việt Nam
TS Online VN - Cộng đồng TS Việt
 
Go Back   TS Online VN - Cộng đồng TS Việt > kido607

Notices

TS Online Việt Nam


Vui lòng truy cập vào Imgur.com để up hình lên diễn đàn
Hãy nhập username và password là tsonlinevn nếu khi đăng kí/gửi bài bị yêu cầu đăng nhập
Hãy tìm kiếm trước khi bạn đặt câu hỏi trên diễn đàn!

Conversation Between kido607 and Khan
Showing Visitor Messages 1 to 1 of 1
  1. Khan
    28-09-2017 08:29 PM
    Khan
    https://imgur.com/a/XHnrr
    nick của bạn vẫn bình thường mà đâu bị ban... Trưa nay mình chỉ delelte cmt của bạn trong box TSCN phần hỏi đáp thôi chứ ko ban nhé