Cộng đồng Tsonline Việt Nam
TS Online VN - Cộng đồng TS Việt
 
Go Back   TS Online VN - Cộng đồng TS Việt > xXAloneXx

Notices

TS Online Việt Nam


Vui lòng truy cập vào Imgur.com để up hình lên diễn đàn
Hãy nhập username và password là tsonlinevn nếu khi đăng kí/gửi bài bị yêu cầu đăng nhập
Hãy tìm kiếm trước khi bạn đặt câu hỏi trên diễn đàn!

Conversation Between xXAloneXx and TiTuoiThichTiTon
Showing Visitor Messages 1 to 1 of 1
  1. TiTuoiThichTiTon
    15-07-2012 09:47 AM
    TiTuoiThichTiTon
    cho minh hoi chut, minh vao game roi man hinh den xi` la sao ban chi nhin thay 2 dua dung ban hang` vs ong gia thoi, noi chuyen vs ong gia roi thi dung im k thay chuyen qua cho thg BTQ vs NTQ